WSPÓLNOTA


 

 

 

CEL

Zrozumienie czym jest Kościół według nauczania Biblii oraz jego podstawowych wspólnotowych aktywności (nakładanie rąk/przywództwo, wieczerza, dyscyplina i członkostwo). Jest to szczególnie ważne, wobec obciążenia tradycyjnym, niezgodnym z Pismem zrozumieniem Kościoła.

 

 

TREŚĆ

„Wspólnota” to oparte na Biblii nauczanie kładące podstawy zrozumienia czym jest Kościół. Jest ono niezwykle potrzebne, ponieważ tradycyjne zrozumienie Kościoła mocno odbiega od biblijnego wzorca. Podczas rozważania nauczania zawartego w tej broszurce porównujemy tradycyjne zrozumienie Kościoła z tym, co na jego temat mówi Pismo Święte, wyjaśniamy znaczenie nakładania rąk, uczymy się na temat wychowywania w Kościele, wieczerzy oraz, co niezwykle ważne, na czym polega biblijne członkostwo w Kościele.

 

 

JAK UŻYWAĆ ?

Do poprowadzenia tego elementu „ścieżki” potrzebny jest przygotowany nauczyciel, który dobrze zna temat. Ważne jest, aby nauczanie odbywało się w małej grupie z możliwością zadawania pytań, dyskusji. Należy uczestników angażować w omawiane kwestie – to nie powinien być wykład!

 

 

CZAS

Wystarczy 5 spotkań grupy, bo tyle jest przygotowanych tematów. Po każdym jest praca domowa do zrobienia, którą warto omówić na spotkaniu kolejnym. Warto szczególnie skupić się na pierwszym i ostatnim temacie starając się nadać im praktyczny wymiar w życiu uczestników. Gdyby jednak miały miejsce dyskusje, to warto dołożyć dodatkowe spotkania, aby omówić poszczególne tematy bardziej wyczerpująco.

 

 

MATERIAŁY

Zeszyt, format A5, 20 stron.

Dwa pliki pdf do wydruku okładki w kolorze oraz jeden plik pdf do wydrukowania wnętrza.

 

Materiały do pobrania:

 

Zeszyt „Wspólnota” w formacie rtf na A4

Zeszyt „Wspólnota” w formacie pdf na A5

Okładka do zeszytu w formacie pdf na A5