ANKIETA DARÓW

W przypadku każdego z poniższych 23 pytań zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują do Ciebie (może to być dowolna ilość lub żadna z odpowiedzi po każdym pytaniu)

Wpisz swoje imię i nazwisko
1. Poproszono Cię o odwiedzenie ciężko chorej osoby w szpitalu. Co zrobisz?
2. Ktoś rozlał kawę na wykładzinę w naszym pomieszczeniu wobec czego...
3. Stoisz w obliczu trudnego wyzwania. Co robisz?
4. Często rezultatem mojej modlitwy o ludzi jest to, że...
5. Gdy widzisz, jak ktoś się z czymś zmaga, to:
6. Kiedy ktoś w Twojej obecności głośno mówił językami, to zdarzyło Ci się:
7. Gdy myślę o Kościele, to ...
8. Gdy pojawiają się goście w domu lub Kościele, to ...
9. Gdybym miał pomóc w przygotowaniu konferencji w Kościele, to chętnie:
10. Gdy biorę udział w uwielbieniu na nabożeństwie zdarza mi się...
11. Służę innym ludziom w kościele poprzez:
12. Gdybym miał wziąć udział w konferencji wybrałbym taką, która ...
13. W kościele organizowana jest ewangelizacja uliczna:
14. Jeśli miałbym przeprowadzić się w inne miejsce, to zrobiłbym to, gdyby
15. Poniższe stwierdzenia pasują do mnie:
16. Jeśli chodzi o moje doświadczenia ze światem duchowym to ...
17. Jeśli miałbym organizować spotkania małej grupy to ...
18. Najlepiej pomogę innym ...
19. Gdy w kościele mamy agape ...
20. Patrząc na znajomych, którzy dojeżdżają na każde nabożeństwo z bardzo daleka, myślę:
21. Do moich największych przeżyć duchowych należą:
22. Gdy słuchasz kazania/nauczania:
23. Jeśli posiadasz któryś z poniżej wymienionych darów/zdolności, to zaznacz odpowiednie pole