Rozmowy o Ścieżce wzrostu

Od grudnia 2021 do maja 2022 rozmawialiśmy na temat poszczególnych elementów „Ścieżki wzrostu”. Rozmowy te zostały nagrane:

Rozmowa 1 (56 min)

Konieczność pełnego formowania ludzi zaraz po nawróceniu, zarówno gdy chodzi o ich nawrócenie, jak dalszy rozwój.

Rozmowa 2 (57 min)

Inne wersje „Ścieżki”. Używanie narzędzia „Nowy Początek”. Na czym polegają dobre narodziny dla Bożego Królestwa?

Rozmowa 3 (60 min)

Praca duchowych położników.

Rozmowa 4 (58 min)

Tematem tej rozmowy jest usługa duchowych położników, w szczególności korzystanie z ankiety oczyszczenia.

Rozmowa 5 (47 min)

Omawiamy trzeci krok Ścieżki „Osobiste Życie Wiary”. Chodzi o ustanowienie zwyczajów / postaw w obszarach karmienia się Słowem, modlitwy, posłuszeństwa Bogu oraz dawania świadectwa o Jezusie.

Rozmowa 6 (61 min)

Omawiamy materiał z broszurki „Wspólnota”. Porównanie Kościoła tradycyjnego i biblijnego, nakładanie rąk, dyscyplinowanie, Wieczerza, członkostwo.

Rozmowa 7 (52 min)

Omawianie nauczania z 5 zeszytu „Służba Bogu” Dlaczego to jest ważne, aby nauczać o zaangażowaniu, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym zaraz na początku drogi z Bogiem.

Rozmowa 8 (50 min)

Nagranie z warsztatu Seminarium Odkrywania Przeznaczenia – fragmenty zawierające instrukcje dla uczestników warsztatu.

Rozmowa 9 (42 min)

Omówienie działań po Seminarium Odkrywania Przeznaczenia.

Rozmowa 10 (73 min)

Rozmowa na temat siódmej części Ścieżki Wzrostu – „Duchowego rodzicielstwa”. Przykład z Centrum Chrześcijańskiego Winnica w Rybniku.