OSOBISTE  ŻYCIE  WIARY


 

 

CEL

Ustanowienie w życiu osoby wierzącej podstawowych nawyków osobistego życia duchowego.

 

 

TREŚĆ

W życiu duchowym są pewne praktyki, które są podstawą duchowego zdrowia. Zaliczamy do nich:

  • Regularne karmienie się Bożym Słowem
  • Nawyk codziennej modlitwy
  • Życie w posłuszeństwie Bogu, według prowadzenia Ducha Świętego
  • Dawanie świadectwa o Jezusie i opowiadanie Ewangelii

 

 

JAK UŻYWAĆ ?

Do poprowadzenia tego elementu „ścieżki” nie potrzeba specjalnie przygotowanej osoby, wystarczy ktoś już jakiś czas nawrócony.

Kluczowe jest, aby nauczanie odbywało się w małej grupie (maksymalnie 6 osób). Po omówieniu tematu na dane spotkanie, prowadzący grupę szczerze mówi jak wygląda w jego życiu praktykowanie tego tematu. Za jego przykładem robią to pozostali uczestnicy. Następnie uczestnicy grupy zobowiązują się do dokonania potrzebnych zmian w czasie do następnego spotkania, na którym zdadzą relację, jak im poszło. Do każdego z tych czterech tematów jest też zadanie domowe. Szczegółowa instrukcja jest wśród materiałów do pobrania.

 

 

CZAS

Tematy są cztery, więc można tę część przerobić w ciągu 4–5 spotkań. Ale, jeśli grupa uzna, że dla wdrożenia nawyków trzeba więcej spotkań, to można to przedłużyć. Można do tego użyć „karty modlitewnej” omawiając każdy z 7 tematów Modlitwy Pańskiej na osobnym spotkaniu. Można ewentualnie poświęcać osobne spotkanie na omówienie każdej z prac domowych. Na pewno warto zrobić spotkanie prezentujące ostatnią pracę domową, czyli spisane świadectwo nawrócenia.

 

 

MATERIAŁY

Zeszyt, format A5, 20 stron. Składana karta modlitewna w dwóch różnych wielkościach.

Dwa pliki pdf do wydruku okładki w kolorze oraz jeden plik pdf do wydrukowania wnętrza.

Dwa pliki pdf do wydruku kart modlitewnych.

Szczegółowa instrukcja do prowadzenia zajęć.

 

 

Materiały do pobrania:

 

Zeszyt „Osobiste Życie Wiary” w formacie rtf na A4

Zeszyt „Osobiste Życie Wiary” w formacie pdf na A5

Okładka do zeszytu w formacie pdf na A5

Karta modlitewna do średniej Biblii w formacie pdf

Karta modlitewna do małej Biblii w formacie pdf