GENEZA  ŚCIEŻKI


 

„Ścieżka wzrostu” powstawała przez ponad 30 lat. Pierwszym powodem jej opracowania były bolesne doświadczenia z nowo nawróconymi osobami. Cieszyliśmy się za każdym razem, kiedy ktoś pojawiał się, dawał się ochrzcić. Ale później często pojawiały się problemy. Ludzie odchodzili, bo nie radzili sobie ze swoim nowym chrześcijańskim życiem i dochodzili do przekonania, że nie nadają się. W życiu innych z kolei pojawiały się problemy, których nie powinno być u osoby nawróconej! Takie osoby były bardzo trudne dla innych wierzących i w dodatku nie chciały się zmienić! Ponadto, powszechnym zjawiskiem były luki w zrozumieniu podstawowych prawd z Biblii, dość przypadkowa powierzchowna wiedza. Kolejne wyzwanie, to brak zaangażowania w Kościół. Szukałem sposobu na przynajmniej częściowe wyeliminowanie tych rzeczy. Odkryłem, że powinniśmy dbać o autentyczne nawrócenie, nie idąc na kompromis, bo nie rozwiązane na początku problemy wracają później ze zdwojoną siłą. Zadawałem sobie też pytanie, czy jest jakiś opisany przez Pismo standard podstaw wiary, które powinien każdy poznać?

Bardzo wiele odpowiedzi przyszło przez nauczanie, doświadczenia i odkrycia innych. Duża część pracy została wykonana przez pomagający mi zespół. Wierzę, że było w tym wiele prowadzenia Ducha Świętego w odpowiedzi na modlitwy.

„Ścieżka wzrostu” nie jest tylko teorią – wiele jej elementów zostało wypróbowanych. Niemniej, ciągle ją poprawiamy.

Nie zachęcam do kopiowania zawartości „Ścieżki”. Należy raczej zrozumieć w jakim celu poszczególne składniki się pojawiły, a potem wypracować swoją własną „ścieżkę”. Można w tym celu oczywiście korzystać z naszych materiałów tutaj zamieszczonych. Bardzo ważne jest też, w jaki sposób stosujemy poszczególne elementy. Nie chodzi nam tylko o przekazanie wiedzy, ale raczej o ustanowienie trwałych nawyków w życiu ludzi. „Ścieżka” ma być takim „minimum programowym”, które koniecznie powinno być zrealizowane w życiu każdej osoby, która nawraca się i trafia do wspólnoty kościelnej. I najlepiej, aby stało się to w początkowym etapie rozwoju, w którym kształtują się podstawy na resztę życia, czyli w ciągu 2-3 lat od momentu nawrócenia.

Zanim zdecydujesz się skorzystać z którejkolwiek części, przeczytaj uważnie:

  • Jaki jest jej cel? Dlaczego „to” akurat jest elementem „Ścieżki”?
  • W jaki sposób należy materiałów używać, aby postawiony cel osiągnąć?


Odpowiedzi na te pytania mogą być o wiele ważniejsze, niż sama zawartość materiałów!

Jeśli masz jakieś pytania, albo chcesz uzyskać dostęp do materiałów, to napisz do mnie korzystając z formularza kontaktowego