DOBRY  POCZĄTEK


 

 

CEL

Zapewnienie osobie rozpoczynającej swoje życie z Jezusem (nowo nawróconej) dobrego początku w Bożym Królestwie – normalnych, zdrowych narodzin.

 

 

 

TREŚĆ

Z narodzeniem się do Bożego Królestwa jest podobnie jak z naturalnymi narodzinami. Ważne jest, aby prawidłowo się odbyły – bez zaniedbań, które mogłyby obciążać późniejsze życie, ale z pełnym, zdrowym wyposażeniem. Gdy ktoś rodzi się duchowo, nie należy go zostawiać samemu sobie, ale otoczyć odpowiednią opieką i udzielić potrzebnej pomocy. Zaniedbania w czasie porodu mogą spowodować poważne konsekwencje na całe życie! Stąd bierze się służba duchowych „położników” – „specjalistów” od narodzenia się do Królestwa.

Taki „dobry początek”, o który należy się zatroszczyć, składa się z:

 • autentycznego nawrócenia się według biblijnej definicji,
 • zbawiającej wiary w Pana Jezusa,
 • poddanie się oczyszczeniu ze wszystkiego, co obciąża,
 • chrztu w wodzie,
 • chrztu w Duchu Świętym.

 

 

JAK UŻYWAĆ?

Kluczowe jest wyszkolenie „duchowych położników”, którzy dobrze rozumieją wyżej wymienione kwestie. Powinny to być osoby wrażliwe na głos Ducha Świętego. Jedynym materiałem drukowanym, który jest używany jest „ankieta oczyszczenia”. Nowo nawrócony zaznacza w niej wszystkie punkty, które go dotyczą i potencjalnie mogą stanowić obciążenie. Wypełnioną ankietę widzi tylko położnik, który po zapoznaniu się z nią modli się pytając się Ducha Świętego, które z zaznaczonych punktów są istotne. Następnie spotyka się i w rozmowie upewnia się, nad czym należy się skupić, bo wymaga czegoś więcej niż tylko wyznania jako grzechu (nie chodzi o to, aby „całkowicie oczyścić” czyjeś życie, ale chodzi o to, aby zająć się tym, co Duch Święty chce usunąć). Ankieta powinna zostać zniszczona, a „położnik” jest zobowiązany do zachowania dyskrecji w sprawach, których nie musi przekazać dalej.

W rozmowie sprawdza też, czy nastąpiło nawrócenie. Upewnia się, że ma do czynienia z osobą która uwierzyła w Jezusa Chrystusa dla swojego zbawienia. Objaśnia znaczenie chrztu w wodzie, a następnie przygotowuje do modlitwy o chrzest w Duchu Świętym. Wszelkie wątpliwości powinny być skonsultowane z pastorem. To zadanie może też być wykonane przez zespół osób, w którym „położnik” zajmuje się tylko wnioskami z „ankiety oczyszczenia” a inna osoba, duszpasterz całą resztą. Może też być zaangażowany większy zespół ludzi – należy to poukładać według możliwości wspólnoty kościelnej.

Ważne zasady:

 • Nie należy się śpieszyć, lepiej raczej dobrze skupić się na każdej kwestii.
 • Współpraca z osobą Ducha Świętego jest absolutnie kluczowa – to On każdego indywidualnie prowadzi przez proces nawrócenia, uwierzenia, oczyszczenia i dalszej przemiany.
 • „Położnik” powinien być wspierany przez modlitwę innej osoby, w swojej służby i chroniony w modlitwie.
 • Jeśli pojawi się problem przekraczający możliwości „położnika”, powinien zwrócić się po odpowiednie wsparcie (w ogóle osoby w tej służbie powinny mieć stałe wsparcie osobiste).
 • Rozmowę/y należy prowadzić w miejscu, które daje komfort pełnego skupienia się na treści oraz słuchania Bożego prowadzenia, bez pośpiechu; nie może to być mieszkanie/dom osoby otrzymującej wsparcie!
 • Od razu powinny pojawić się inne osoby podejmujące i przejmujące opiekę duszpasterską, aby ona nie spadła na „położnika”.

Zeszyt „Dobry początek” zawiera materiał, który może być użyty do przeszkolenia „duchowych położników”, a także dostarczać wskazówek do prowadzonych rozmów. Nie jest on przeznaczony dla osoby podopiecznej, chyba że po zakończeniu usługi położnika.

 

 

 

CZAS

Jedno lub więcej spotkań z „duchowym położnikiem”, chrzest w wodzie, modlitwa o chrzest w Duchu Świętym. Ewentualne zaangażowanie innych osób według wykrytej potrzeby. Łącznie od kilku do kilkudziesięciu godzin, w zależności od potrzeby.

 

 

 

MATERIAŁY

Zeszyt, format A5, 32 strony.

Jeden plik pdf do wydruku okładki w kolorze oraz jeden plik pdf do wydrukowania wnętrza.

Plik pdf „ankiety oczyszczenia”.

 

Materiały do pobrania:

 

Ankieta Oczyszczenia w formacie pdf na A4 (zwykła)

Ankieta Oczyszczenia w formacie pdf na A4 (młodzieżowa)

Ankieta Oczyszczenia w formacie pdf na A4 (dziecięca)

Zeszyt nr 1 w formacie rtf na A4

Zeszyt nr 1 w formacie pdf na A5

Okładka do zeszytu w formacie pdf na A5