DUCHOWY  RODZIC


 

 

CEL

Uruchomienie „duchowych rodziców” do indywidualnej opieki na nowo nawróconymi osobami.

 

 

TREŚĆ

Każda nowo nawrócona osoba jest jak niemowlę – potrzebuje indywidualnej intensywnej opieki, szczególnie przez pierwsze miesiące (aż do 2–3 lat po nawróceniu). Oprócz wielu wskazanych relacji ze wspólnotą, dobrze jest, jeśli jest jedna wyznaczona osoba, która bierze odpowiedzialność, czyli „duchowy rodzic”.

 

 

JAK UŻYWAĆ ?

Na „duchowego rodzica” nadaje się każdy stabilny wierzący, który nie ma jakiś znaczących duchowych obciążeń. Proponuję zastosowanie zeszytu „Duchowy rodzic”, który jest czymś w rodzaju prostego przewodnika – opisuje zakres odpowiedzialności oraz przypomina o elementach „Ścieżki wzrostu” przez które warto przeprowadzić osobę nowo nawróconą.

 

 

CZAS

Przewiduję, że taka indywidualna opieka powinna trwać do 2–3 lat z intensywnością minimum jednego kontaktu w tygodniu oprócz spotkań wspólnoty. Najlepiej, aby to było spotkanie, ale może też być rozmowa telefoniczna. Oprócz tego „duchowy rodzic” powinien być do dyspozycji swojego podopiecznego, a także dawać mu możliwość relacji typu „niekościelnego” w różnych naturalnych życiowych sytuacjach. W miarę upływu czasu, relacja, która może być bardzo intensywna na początku, powinna stawać się „luźniejsza”.

 

 

MATERIAŁY

Zeszyt, format A5, 12 stron.

Dwa pliki pdf do wydruku okładki w kolorze oraz jeden plik pdf do wydruku wnętrza broszurki.

 

 

Materiały do pobrania:

 

Zeszyt „Duchowy Rodzic” w formacie rtf na A4

Zeszyt „Duchowy Rodzic” w formacie pdf na A5

Okładka do zeszytu w formacie pdf na A5