ODKRYWANIE  PRZEZNACZENIA


 

 

CEL

Uświadomienie każdemu z uczestników jaki jest jego „kształt”, według którego może on być następnie zaangażowany w odpowiednie miejsce służby w Kościele.

 

 

TREŚĆ

Seminarium Odkrywania Przeznaczenia Seminarium składa się z dwóch wykładów prezentujących praktyczne zasady służby Bogu. Po nich następuje część warsztatowa, w której badamy osobiste obdarowanie, nabyte umiejętności, pasje serca oraz osobowość (test DISC). Uzupełniamy to o doświadczenia życiowe oraz historię nadprzyrodzonego Bożego użycia w służbie i prorocze przekonania dotyczące służby w przyszłości.

 

 

JAK UŻYWAĆ ?

Do przeprowadzenia seminarium potrzeba 1–2 osoby nauczające i pomagające uczestnikom w części warsztatowej oraz jeden albo dwa dwuosobowe zespoły prorocze.

Seminarium może się odbyć w grupie od kilku do kilkudziesięciu osób (maksymalnie 30). Najpierw są dwa wykłady po około 45 minut, który przedstawia zasady podejmowania służby w Kościele, które powinien przedstawić przygotowany nauczyciel. Powinna być możliwość zadawania pytań.

W części warsztatowej każdy z uczestników odkrywa swój „kształt” w sześciu obszarach:

  • Posiadane i manifestowane dary – za pomocą elektronicznej ankiety (potrzebne jest urządzenie mobilne z dostępem do Internetu: laptop, tablet albo smartfon)
  • Pasje serca, poprzez odpowiedzi na pytania dotyczące osiągnięć, ulubionych tematów rozmów, obszarów zainteresowania i ulubionych grup ludzi
  • Umiejętności w oparciu o przykładową listę, do której można dołożyć wiele innych
  • Osobowość za pomocą testu DISC z omówieniem silnych i słabych stron
  • Ważne doświadczenia życiowe
  • Historia nadzwyczajnego użycia przez Boga oraz przekonania prorocze o powołaniu do służby

W międzyczasie uczestnicy warsztatu korzystają z usługi zespołu proroczego (ilość zespołów należy dobrać do ilości uczestników), która jest ważna nie tyle w celu wskazania miejsca w służbie, co podniesienia poczucia przydatności. Rezultatem jest wypełniona „ankieta kształtu”, która pomoże odnaleźć miejsce, do którego dana osoba pasuje. Każdy z uczestników dostaje na koniec broszurkę zawierająca konspekt wykładów oraz omówienie darów badanych w ankiecie. Przywódcy wspólnoty i poszczególnych służb decydują ostatecznie o zaangażowaniu w konkretną odpowiedzialność uwzględniając ważne zasady z wykładów.

 

 

CZAS

Na przeprowadzenie Seminarium Odkrywania Przeznaczenia potrzeba około 4–5 godzin (1,5 h na wykłady oraz 2,5–3h na warsztat). Można je rozbić na dwa spotkania: wykładowe i warsztatowe.

 

 

MATERIAŁY

Wszystkie materiały oprócz broszurki są w formacie A4.

Dwustronna „ankieta kształtu”.

Jednostronne kartki do ćwiczenia 1 „Moje osiągnięcia” oraz „Motywacje serca”.

Kartka do ćwiczenia 3 „Grupy / obszary”, jeśli nie ma możliwość wyświetlenia na ekranie.

Kartka „Lista umiejętności”, jeśli nie ma możliwości wyświetlenia na ekranie.

Kartka z tabelką do badania osobowości DISC oraz dwie kartki z opisami silnych i słabych stron poszczególnych typów osobowości. Dwustronna kartka „DISC zrozumienie” do późniejszego użycia przez przywódców.

Instrukcja do przeprowadzenia części warsztatowej.

Zeszyt, format A5, 32 strony.

 

 

Materiały do pobrania:

 

Zeszyt „Seminarium Odkrywania Przeznaczenia” w formacie rtf na A4

Zeszyt „Seminarium Odkrywania Przeznaczenia” w formacie pdf na A5

Okładka do zeszytu w formacie pdf na A5

Ankieta Kształtu w formacie pdf na A4

Ankieta Darów w formacie xls