SŁUŻBA  BOGU


 

 

CEL

Wzmocnienie nadziei na wieczne życie, poprzez objaśnienie tego, co się dzieje po śmierci, zmartwychwstania oraz zasad wynagrodzenia za służbę. To ma zmotywować do zaangażowania się w służenie Panu Bogu.

 

 

TREŚĆ

„Służba Bogu” stanowi oparte na Biblii nauczanie na temat służby Bogu, za którą otrzymamy od Niego nagrodę. Nasze zbawienie jest z łaski, przez wiarę, jest darem na który nie możemy zasłużyć, możemy go tylko przyjąć. Ale jako zbawione dzieci Boże zostaliśmy powołani, aby Bogu służyć, a wierna służba zostanie odpowiednio wynagrodzona w wieczności. To nauczanie mówi o zasadach nagradzania, mówi też o tym, co się dzieje z nami po śmierci oraz o zmartwychwstaniu i następującym po nim sądzie. Czyli opisuje to, co jest nadzieją chrześcijan – przyszłe życie. Na koniec krótko omówiona jest najmniejsza służba w Bożym Królestwie, czyli zarządzanie naszymi pieniędzmi.

 

 

JAK UŻYWAĆ ?

Do poprowadzenia tego elementu „ścieżki” potrzebny jest bardzo dobrze przygotowany nauczyciel. Ważne jest, aby nauczanie odbywało się w małej grupie z możliwością zadawania pytań i dyskusji. Należy uczestników angażować w omawiane kwestie – to nie powinien być wykład!

 

 

CZAS

Wystarczy 5 spotkań grupy, bo tyle jest przygotowanych tematów. Nie ma prac domowych, ale tematy są dość intensywne, więc warto zaplanować wystarczająco długie spotkania, ewentualnie zwiększyć odpowiednio ilość spotkań.

 

 

MATERIAŁY

Zeszyt, format A5, 16 stron.

Dwa pliki pdf do wydruku okładki w kolorze oraz jeden plik pdf do wydrukowania wnętrza.

 

Materiały do pobrania:

 

Zeszyt „Służba Bogu” w formacie rtf na A4

Zeszyt „Służba Bogu” w formacie pdf na A5

Okładka do zeszytu w formacie pdf na A5